Goed doel: SOS Wilde Dieren

Een van de doelstellingen die de leden van Herne Rabarber’t willen bereiken met hun organisatie, is het ondersteunen van lokale goede doelen. Daarom heeft de vzw beslist om haar winst in 2020 en 2021 te schenken SOS Wilde Dieren.

SOS Wilde Dieren is een opvang- en verzorgingscentrum voor vogels en wilde dieren gelegen in Geraardsbergen. Zij vangen zowel zieke gewonde als hulpbehoevende wilde dieren op. Na het herstel worden de dieren opnieuw in de natuur vrijgelaten. SOS Wilde Dieren wil naast de opvang en revalidatie, ook mensen informeren en sensibiliseren over hun eigen fauna en van de gevaren waaraan wilde dieren worden blootgesteld.

De dagelijkse werking bestaat uit de telefonische permanentie, de administratie, het verzorgen en voederen van binnengebrachte dieren, schoonmaak van hun verblijven en het begeleiden van stagiairs en vrijwilligers. Een team van een dertigtal vrijwilligers staan in voor de goede werking van het opvangcentrum. Om alle dieren te verzorgen en te voederen zijn er al minstens dagelijks twee mensen in de weer. Hun vrijwilligers worden via workshops opgeleid in de omgang met wilde dieren, het gebruik van de accommodatie, de eerste zorgen ter plaatse, enz. Daarnaast wordt hun accommodatie verder uitgebouwd, werken ze mee aan sensibilisering door begeleide rondleidingen in het centrum en allerhande acties en gaat SOS Wilde Dieren ook meermaals op pad voor interventies allerhande (het bevrijden of het vangen van dieren). 

Filip en Nancy van SOS Wilde dieren: “De aankoop van voeding voor de dieren in onze opvang wordt door onze organisatie zelf bekostigd. Zo verwerken wij wekelijks een behoorlijk aantal kilo’s fruit en groenten.” 

Dankzij de samenwerking tussen Herne Rabarber’t en Mario Dewolf, zullen er in de toekomst overschotten fruit en groenten geschonken worden aan SOS Wilde Dieren. 

white and brown barn owl on yellow petaled flower field

Herne Rabarber’t wil deze organisatie steunen door een deel van de winst uit de verkoop van volgende items te schenken:

 ©  Alle rechten voorbehouden
  • Verkoop van rabarberproducten doorheen het hele jaar en de eindejaarsperiode.
  • Verkoop van geschenkpakketten voor de feestdagen. 
  • Verkoop van zelf geïllustreerde kerstkaarten. 
  • Verkoop van viltpakketten in samenwerking met Het Vilthuis te Kokejane.

Naast financiële steun, staat Herne Rabarber’t ook klaar om de organisatie met raad en daad te helpen tijdens toekomstige activiteiten en acties. 

Meer informatie en bestellingsforumulier

Telefonisch bestellen is ook mogelijk via 0472/24.61.78 (na 17h00).

%d bloggers liken dit: