Herne Rabarber’t is een dynamische organisatie die de groente rabarber terug in de kijker wil zetten. Door vernieuwende projecten en activiteiten rond rabarber te organiseren, wil het zo mensen samenbrengen, het verenigingsleven stimuleren, de lokale handel promoten en goede doelen ondersteunen.

Het Herne Rabarber’t team

Wij zijn Dieter Bellemans, Ingrid De Vogelaere, Brent Roobaert en Jolien Schoonooghe, en samen vormen wij het team achter Herne Rabarber’t. Wij zetten ons vol passie in voor de goede werking van onze organisatie en het onderhoud van onze rabarberplanten.

Onze rabarbervelden